Візитівка кафедри

Структура кафедри

Завідувач кафедри – доктор філологічних наук, професор Біскуб Ірина Павлівна

На кафедрі працюють:
14 штатних викладачів:

і сумісники:

 • доктор філологічних наук, доцент Макарук Лариса Леонідівна;
 • кандидат філологічних наук, доцент Вербицька Анна Едуардівна;
 • кандидат економічних наук, доцент Сидорук Марта Валеріївна.

лаборант кафедри: Ауст-Кушнір Людмила Василівна.

Історія кафедри


Рік заснування кафедри: 1993 р.

Завідувачі кафедри прикладної лінгвістики:

 • Кікець Микола Ігорович, к.ф.н., доцент – 1993 – 2003 рр.,

 • Рогач Оксана Олексіївна, к.ф.н., доцент – 2003-2006 рр.,

 • Олікова Марія Олександрівна, к.ф.н., професор – 2006 – 2012 рр.,

 • Біскуб Ірина Павлівна, д.ф.н., професор – з 2012 р. донині.

Наказ про створення кафедри

Технічне забезпечення

Студенти та викладачі кафедри прикладної лінгвістики мають у своєму розпорядженні:

 • 2 сучаних комп’ютерних класи – 22 комп’ютери із безлімітним швидкісним під’єднанням до мережі Інтернет,  за якими ви можете працювати із 8.00 до 17.00.
 • лінгафонний кабінет  спеціально обладнаний клас, де ви матимете можливість вдосконалювати свою англійську вимову.
 • лабораторія медіалінгвістики, де вдосконалюють свої навики студенти проблемної групи.
 • науково-практичні лабораторії та центри – спеціальні майданчики, на базі яких, за підтримки викладачів та своїх старших друзів ви зможете відточувати власну майстерність та професіоналізм у мовному та комп’ютерному напрямках.
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Наукова діяльність

Професорсько-викладацький склад та студенти кафедри прикладної лінгвістики працюють над розвідками в рамках наукової теми «Функціонування мовних одиниць у когнітивно-дискурсивній парадигмі». Протягом кожного року викладачі публікують свої розвідки. Тематика розвідок багатогранна та поліаспектна. Це свідчить про те, що колектив кафедри тримає руку на пульсі сьогодення, здійснюючи наукові дослідження, які нині є особливо актуальними, полівекторно розвиваючи та удосконалюючи прикладну лінгвістику як на теренах України, так і за її межами.

Вибрані публікації професорсько-викладацького складу кафедри прикладної лінгвістики за останні роки:

Монографії

 • 1. Біскуб І. П. Англомовний дискурс програмного забезпечення як модель мовленнєвої взаємодії людини й комп’ютера : монографія. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. 388 с.
 • 2. Verbum Domini : зб. наукових праць / за ред. І. П. Біскуб. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т. ім. Лесі Українки, 2015. 120 с.
 • 3. Biscub I., Nikolenko I. NLP as an Instrument of Influence in Public Relations and Politics : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. 72 с.
 • 4. Біскуб І. П., Данильчук А. Л., Макарук Л. Л. Філософія, суспільство, мова : монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 224 с.
 • 5. Біскуб І. П., Крестьянполь Л. Ю. Вебформи як інструмент автоматизованого збору інформації : монографія. Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2020. 164 с.
 • 6. Зaсєкін С. В. Психолінгвістичні універсалії перекладу художнього тексту. Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. 274 с. ISBN: 978-966-500-609-0 http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/3214/3/monograph_editor.pdf
 • 7. Засєкіна Л. В., Засєкін С. В., Шевчук О. В. Психолінгвістичний підхід до травматичної пам’яті. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. 244 с.
 • 8. Юрій Линник, Леся Вольнова. Психолого-педагогічні та організаційні особливості використання конструктора інтерактивних уроків Nearpod у початковій школі. Педагогіка і психологія постмодернізму: цінності, компетентності, діджиталізація : колективна монографія / за наук, ред. проф. Цвєткової Ганни – Aerzen : Heilberg IT Solutions UG (haftungsbeschränkt) InterGING Verlag, 2021. С. 462-475. ISBN 978-3-946407-10-2(e-book) https://doi.org/10.192219/978-3-946407-10-2/
 • 9.  Пальчевський Б.О., Крестьянполь О.А., Крестьянполь Л.Ю. Інформаційні технології в проектуванні системи захисту пакованої продукції : монографія. Луцьк : Вежа Друк, 2015. 160 с.
 • 10. Л.Ю. Крестьянполь, І.П.Біскуб. Вебформи як інструмент автоматизованої системи збору інформації: монографія. Луцьк : Вежа Друк, 2020. 164 с.
 • 11. Оптимізаційна складова процесу конструювання упаковки / [авт.кол.: А.В. Бобков, Л.Ю. Крестьянполь, М. Писанюк, А.Н. Романюк та ін.]. Одеса : КУПРИЕНКО СВ, 2020. 91 с.: іл., табл. ISSN 2706-8692. DOI:10.30888/2706-8692-2020-02.
 • 12. Каліщук Д. М. Концептуальні стилі англомовних політиків (на матеріалі політичного дискурсу Дж. Буша мол., Б. Обами) : монографія. Луцьк : АКВА ПРІНТ, 2018. 192 с.

Методичні рекомендації

 • 1. Біскуб І. П., Данильчук А. Л., Сидорук М. В. Мовна політика Європейського Союзу. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. 16 с.
 • 2. Біскуб І. П., Данильчук А. Л., Сидорук М. В. Guidelines to the European Union Language Policy. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. 28 с.
 • 3. Біскуб І. П., Данильчук А. Л., Сидорук М. В. Guidelines to the European Union Language Policy for School Teachers. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. 12 с.
 • 4. Біскуб І. П., Розвод Е. В. Філософія мови : методичні рекомендації до написання комплексної контрольної роботи (ККР). Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т імені Лесі Українки, 2019. 37 с.
 • 5. Біскуб І. П., Розвод Е. В. Основи прикладної лінгвістики : методичні рекомендації. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. 28 с.
 • 6. Галацин К., Хом’як А. Комунікативна культура майбутнього фахівця : монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. 132 с.
 • 7. Линник Ю. М., Хом’як А. П. Методичні рекомендації щодо написання і оформлення курсових і випускних кваліфікаційних робіт. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 64 с.
 • 8. Крестьянполь Л. Ю, Линник Ю. М. Інформаційні технології: методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності «Філологія. Прикладна лінгвістика» денної та заочної форм навчання. Луцьк : Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2021. 82 с.
 • 9. Каліщук Д. М., Бондар Т. Г. Vocabulary and Exercises : навч.-метод. розробка з англійської мови. Луцьк : Вежа-Друк, 2017. 106 с.
 • 10. Каліщук Д. М., Котис О. Г. Мовленнєва патологія (Speech-Language Pathology) : методичні рекомендації. Луцьк : П. «Зоря – Плюс», 2018. 44 с.
 • 11. Каліщук Д. М., Новак В. Р. Методичні рекомендації з основної іноземної мови: практична граматика (Безособові форми дієслова). Луцьк : П. «Зоря-Плюс», 2018. 88 с.
 • 12. Каліщук Д. М. Сучасні інформаційні технології у професійній діяльності : методичні рекомендації. Луцьк : П. «Зоря-Плюс», 2018. 53 с.
 • 13. Каліщук Д. М., Котис О. Г. Комп’ютерна лінгвістика : методичні рекомендації. Луцьк : П. «Зоря – Плюс», 2018. 42 с.
 • 14. Каліщук Д. М. Криміналістична лінгвістика : методичні рекомендації. Луцьк : П. «Зоря-Плюс», 2020. 40 с.
 • 15. Новак В. Р., Каліщук Д. М. Advanced Grammar for Exams (Поглиблена граматика для підготовки до екзаменів) : методичні рекомендації. Луцьк : Вежа-Друк, 2022. 98 с.

Підручники і посібники

 • 1. Засєкіна Л. В., Засєкін С. В. Психолінвістична діагностика. Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. 274 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/503/1/psyxolingv_diagn.pdf
 • 2. Засєкін С. В. Психолінгвістичні аспекти перекладу. Луцьк: ВІЕМ, 2006. 144 с.
 • 3. Засєкіна Л. В., Засєкін С. В. Вступ до психолінгвістики. Острог: Нац. ун-т «Острозька академія», 2002. 168 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/505/1/vstup%20lingv.pdf
 • 4. Галацин К., Хом’як А. Інтерактивні технології формування комунікативної культури майбутніх фахівців у процесі вивчення англійської мови : навч.-метод. посіб. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. 160 с.
 • 5. Хом’як А. П. Методичні рекомендації до педагогічної практики для студентів IV курсу напряму підготовки 6.020303 «Філологія» (Прикладна лінгвістика). Луцьк : Вежа-Друк, 2015. 27 с.
 • 6. Добжанська Н. І., Хом’як А. П. Практична фонетика англійської мови : навч. посіб. Луцьк : Вежа-Друк, 2015. 188 с.

При кафедрі прикладної лінгвістики діють сертифікатні курси вивчення англійської мови (відповідальний – Новак Вікторія Русланівна).

Наші випускники

Випускники мають право працювати:

 • перекладачами
 • вчителями англійської німецької мов та інформатики
 • веб-програмістами та веб-дизайнерами
 • ІТ- фахівцями
 • прес-секретарями
 • журналістами, копірайтерами, коректорами, редакторами
 • прикладними лінгвістами-науковцями

Контакти

Адреса: ВНУ імені Лесі Українки, проспект Волі, 13, каб. 239 / 232.

Телефон: (0332)247358

Електронна адреса: all.vnu.edu.ua

Scroll to top