EULP Conference 2020

Міжнародна науково-практична конференція «ЄС – Україна: Комунікативна політика та стратегія»

Міжнародна науково-практична конференція «ЄС – Україна: Комунікативна політика та стратегія»

СНУ імені Лесі Українки
8-10 червня 2020 року

International Scientific-Practical Conference
«EU - Ukraine: Communication Policy and Strategy»

Lesya Ukrainka Eastern European National University
June 8-10, 2020

Карлос Морейро  професор міжнародного права, Почесний Жан Моне професор права Європейського Союзу, Університет Карлоса ІІІ, м. Мадрид, Іспанія;

Ірина Біскуб  координатор проєкту «Мовна політика ЄС», професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики СНУ імені Лесі Українки, Луцьк, Україна;

Анна Данильчук  кандидат філологічних наук, доцент, СНУ імені Лесі Українки, Луцьк, Україна;

Томаш Зигмунт – PhD, директор Інституту неофілології Вищої державної професійної школи м. Хелм, Польща;

Андрій Бояр  доктор економічних наук, професор Бояр Андрій, СНУ імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна;

Рафал Зигмунт  старший викладач Вищої державної професійної школи м. Хелм, Польща;

Марта Сидорук – кандидат економічних наук, аналітик консолідованої інформації бюро ректора, СНУ імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна.

Carlos Moreiro   Professor of International Law , “Ad Personam J. Monnet Professor of EU Law”, University Carlos III, Madrid, Spain;

Iryna Biskub  «European Union Language Policy» project coordinator, Professor of the Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk, Ukraine

Anna Danylchuk  PhD, associate professor of the Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk, Ukraine;

Tomasz Zygmunt – PhDDirector of the Institute of Neophilology, State School of Higher Education in Chełm, Poland;

Andriy Boyar  Doctor of Economy, Professor, J. Monnet Chair, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk, Ukraine;

Rafal Zygmunt  Senior lecturer, Institute of Neophilology, State School of Higher Education in Chełm, Poland.

Marta Sydoruk – PhD, analyst of consolidated information at the Rector`s Bureau, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk, Ukraine.

8 червня 2020 року

Початок: 10:00
Skype: https://join.skype.com/gflXNhvqs5l3?fbclid=IwAR3tBAbR4r_jqg3DBkvsPX2Mz3hfRQrq0FlPQw2kj4ylFiTZVRsMQ9l2PA

Урочисте відкриття конференції

Вітальні виступи:

Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. Цьось Анатолій

Координатор проєкту «Мовна політика ЄС», що фінансується Європейською Комісією за програмою Еразмус+, напрям Жан Моне, завідувач кафедри прикладної лінгвістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проф. Біскуб Ірина 

Сесія 1. «Аспекти комунікативної стратегії Європейського Союзу»

Модератор: проф. Ірина Біскуб
Час: 10:20 – 13:00

Skype: https://join.skype.com/gflXNhvqs5l3?fbclid=IwAR3tBAbR4r_jqg3DBkvsPX2Mz3hfRQrq0FlPQw2kj4ylFiTZVRsMQ9l2PA

 • «Нові виклики для комунікативної стратегії Європейського Союзу» (Доповідач – кандидат філологічних наук, доцент Данильчук Анна, СНУ імені Лесі Українки, Луцьк, Україна).
 • «Європейський Союз після пандемії COVID-19» (Доповідач  професор міжнародного права, Почесний Жан Моне професор Карлос Морейро, Університет Карлоса ІІІ, м. Мадрид, Іспанія).
 • «Європейські студії в СНУ імені Лесі Українки» (Доповідач – доктор економічних наук, професор Бояр Андрій, СНУ імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна).
 • «La politique linguistique de la France du 21ème siècle: enjeux et stratégies» (Доповідач – кандидат філологічних наук, доцент Андрієвська Вікторія, СНУ імені Лесі Українки, Луцьк, Україна)
 • «Національні цінності та переконання у контексті інтеркультурної комунікації» (Доповідач – кандидат філологічних наук, доцент Рогач Оксана, СНУ імені Лесі Українки, Луцьк, Україна)

 Сесія 2. «Європейський Союз: інтеграція через комунікацію»

Модератор: проф. Ірина Біскуб
Час: 14:00 – 17:30
Skype: https://join.skype.com/gflXNhvqs5l3?fbclid=IwAR3tBAbR4r_jqg3DBkvsPX2Mz3hfRQrq0FlPQw2kj4ylFiTZVRsMQ9l2PA

 • «Взаємозв’язок мови і культури» (Доповідач – PhD, директор Інституту неофілології Вищої державної професійної школи Томаш Зигмунт, м. Хелм, Польща)
 • «Альфред Казін: від емігрантського кола Східної Європи у США до мейнстріму сучасної американської культури» (Доповідач – Рафал Зигмунт, старший викладач Вищої державної професійної школи м. Хелм, Польща)
 • «Білінгвізм: передумови, типи та рівень мовних компетенцій» (Доповідач – кандидат філологічних наук, доцент Бондар Тетяна, СНУ імені Лесі Українки, Луцьк, Україна)
 • «Інтеркультурний аспект німецькомовної літератури мігрантів» (Доповідач – кандидат філологічних наук, доцент Застровський Олександр, СНУ імені Лесі Українки, Луцьк, Україна)
 • «Юридична комунікація у європейському лінгвокультурному просторі» (Доповідач – кандидат філологічних наук, доцент Зубач Оксана, СНУ імені Лесі Українки, Луцьк, Україна)
 • «Еволюційна динаміка концепту „Europa“ у німецькій лінгвокультурі» (Доповідач – кандидат філологічних наук, доцент Наталія Лисецька, СНУ імені Лесі Українки, Луцьк, Україна)
 • «Вивчення різних акцентів англійської мови у ELT класах» (Доповідач – старший викладач Новак Вікторія, СНУ імені Лесі Українки, Луцьк, Україна)
 • «Політичні обумовлення мовного універсалізму в європейській традиції» (Доповідач – завідувач кафедри міжнародних відносин Осадчий Володимир, Вища державна професійна школа, Хелм, Польща)

Віртуальна екскурсія до історико-культурного заповідника «Старий Луцьк»(початок о 17.30):

9 червня 2020 року 

Модератор: доц. Анна Данильчук
Час: 10:00 – 12:30
Skype:
https://join.skype.com/gflXNhvqs5l3?fbclid=IwAR3tBAbR4r_jqg3DBkvsPX2Mz3hfRQrq0FlPQw2kj4ylFiTZVRsMQ9l2PA

Сесія 3. «ЄС – Україна: взаємодія мов та культур»

 • «Мови у освіті та науці» (Доповідач – доктор філологічних наук, професор Біскуб Ірина, СНУ імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна)
 • «Проєкти СНУ імені Лесі Українки, підтримані Європейською комісією» (Доповідач – кандидат економічних наук Сидорук Марта, аналітик консолідованої інформації бюро ректора СНУ імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна).
 • «Мультикультурна література сучасного ЄС: письменниціекзофони українського походження» (Доповідач – кандидат філологічних наук, доцент Галицька Олена, СНУ імені Лесі Українки, Луцьк, Україна)
 • «Мовна і концептуальна картини світу: лінгвокультурні аспекти» (Доповідач – кандидат філологічних наук, старший викладач Розвод Еліна, СНУ імені Лесі Українки, Луцьк, Україна)
 • «Принципи активного навчання та критичного мислення» (Доповідач – кандидат педагогічних наук, доцент Хом’як Алла, СНУ імені Лесі Українки, Луцьк, Україна

Відео екскурсія до Музею Лесі Українки СНУ (Початок о 12:30)

10 червня 2020 року

Сесія 1. «Аспекти комунікативної стратегії Європейського Союзу» (продовження)»

Модератор: доц. Марта Сидорук
Час: 10:00 – 12:30
Skype:
https://join.skype.com/gflXNhvqs5l3?fbclid=IwAR3tBAbR4r_jqg3DBkvsPX2Mz3hfRQrq0FlPQw2kj4ylFiTZVRsMQ9l2PA

 • «Національні особливості мультимодальної комунікації» (Доповідач – кандидат філологічних наук, старший викладач Рогач Юлія, СНУ імені Лесі Українки, Луцьк, Україна)
 • «ЄС – Україна: Комунікативна політика та стратегія» (Доповідач – магістр прикладної лінгвістики Гнатів Зоряна, СНУ імені Лесі Українки, Луцьк, Україна)
 • «Анекдот і його значення в різних культурах» (Доповідач – аспірантка, асистент Микитюк Марта, СНУ імені Лесі Українки, Луцьк, Україна)
 • «Переосмислення вищої освіти майбутнього» (Доповідач – кандидат філологічних наук, старший викладач Навроцька Ірина, СНУ імені Лесі Українки, Луцьк, Україна)

Підбиття підсумків та урочисте закриття конференції (Час 12:00)

June 8, 2020

Time: 10:00 (Kyiv time)

Skype: https://join.skype.com/gflXNhvqs5l3?fbclid=IwAR3tBAbR4r_j-qg3DBkvsPX2Mz3hfRQrq0FlPQw2kj4ylFiTZVRsMQ9l2PA

Official Opening of the Conference

Greeting Addresses:

 • Rector of the Lesya Ukrainka Eastern European National University professor Anatolii Tsos
 • «European Union Language Policy» project coordinator, head of the Applied Linguistics Department Professor Iryna Biskub 

Session 1. «Aspects of the EU Communication Strategy» 

Moderator: prof. Iryna Biskub

Time: 10:20 – 13:00

Skype:

https://join.skype.com/gflXNhvqs5l3?fbclid=IwAR3tBAbR4r_j-qg3DBkvsPX2Mz3hfRQrq0FlPQw2kj4ylFiTZVRsMQ9l2PA

 • «New challenges for the EU communication strategy» (Speaker – PhD, associate professor Anna Danylchuk, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk, Ukraine)
 • «Some reflections about the EU after the COVID-19 pandemic» (Speaker – Professor of International Law, “Ad Personam J. Monnet Professor of EU Law” Carlos Moreiro, University Carlos III, Madrid, Spain).
 • «European Studies at the Lesya Ukrainka Eastern European National University» (Speaker – Doctor of Economy, Professor Andriy Boyar, J. Monnet Chair, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk, Ukraine)
 • «La politique linguistique de la France du 21ème siècle: enjeux et stratégies» (Speaker – PhD, associate professor Victoriia Andriievska, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk, Ukraine)
 • «National Values and Beliefs in the Context of Intercultural Communication» (Speaker – PhD, associate professor Oksana Rohach, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk, Ukraine)

 Session 2. «European Union: Integration via Communication»

Moderator: prof. Iryna Biskub

Time: 14:00 – 17:30

Skype: https://join.skype.com/gflXNhvqs5l3?fbclid=IwAR3tBAbR4r_j-qg3DBkvsPX2Mz3hfRQrq0FlPQw2kj4ylFiTZVRsMQ9l2PA

 • «Language and Culture Interconnection» (Speaker – Dr. Tomasz Zygmunt, Director of the Institute of Neophilology, State School of Higher Education in Chełm, Poland)
 • “From Eastern European Rooted immigrant Circe to the Mainstream of American Culture – an Alfred Kazin’s Transition” (Speaker – Senior lecturer Rafal Zygmunt, Institute of Neophilology, State School of Higher Education in Chełm, Poland)
 • «Bilingualism: Reasons, Types and Level of Competence In Languages» (Speaker – PhD, associate professor Tetiana Bondar, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk, Ukraine)
 • «Intercultural aspect of German-language literature of migrants» (Speaker – PhD, associate professor Oleksandr Zastrovskyi, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk, Ukraine)
 • «Judicial Communication in the European Liguocultural Area” (Speaker – PhD, associate professor Oksana Zubach, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk, Ukraine)
 • «Evolutionary Dynamics of Concept „Europa“ in the German Linguoculture» (Speaker – PhD, associate professor Natalia Lysektska, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk, Ukraine)
 • «Teaching Various Accents of English in the ELT Classroom» (Speaker – senior lecturer Victoria Novak, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk, Ukraine)
 • «Political reasons for language universalism in the European tradition» (Speaker – head of the international affairs department Wlodzimierz Osadczy, State School of Higher Education in Chełm, Poland)

Virtual excursion to the Lutsk Old Town (Time: 17:30)

June 9, 2020 

Session 3. «EU – Ukraine: Interaction of languages and cultures» 

Moderator: Anna Danylchuk

Time: 10:00 – 12:30

Skype:
https://join.skype.com/gflXNhvqs5l3?fbclid=IwAR3tBAbR4r_j-qg3DBkvsPX2Mz3hfRQrq0FlPQw2kj4ylFiTZVRsMQ9l2PA

 • «Languages in Education and Research» (Speaker – Doctor of Philology, professor Iryna Biskub, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk, Ukraine)
 • «LUEENU Projects Funded by the European Commission» (Speaker – PhD, Marta Sydoruk, analyst of consolidated information at the Rector`s Bureau, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk, Ukraine)
 • «Multicultural Literature of the Modern EU: Exophone Writers of Ukrainain Origin» (Speaker – PhD, associate professor Olena Halytska, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk, Ukraine)
 • «Linguistic and Conceptual Pictures of the World: Linguo-cultural Aspects» (Speaker – PhD, senior lecturer Elina Rozvod, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk, Ukraine)
 • «Principles of Active Learning and Critical Thinking» (Speaker – PhD, associate professor Alla Khomyak, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk, Ukraine)

 

Video excursion to the EENU Lesya Ukrainka Museum (Time: 12:30)

June 10, 2020 

Session 4. «E-communication in the EU»

Moderator: Marta Sydoruk

Time: 10:00 – 12:00

Skype:
https://join.skype.com/gflXNhvqs5l3?fbclid=IwAR3tBAbR4r_j-qg3DBkvsPX2Mz3hfRQrq0FlPQw2kj4ylFiTZVRsMQ9l2PA

 • «National Peculiarities of Multimodal Communication» (Speaker – PhD, senior lecturer Yulia Rohach, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk, Ukraine)
 • «EU – Ukraine: Communicative Policy and Strategy» (Speaker – Master of Applied Linguistics Zoriana Hnativ, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk, Ukraine)
 • «Anecdote and Its Meaning in Different Cultures» (Speaker – post-graduate researcher, assistant Marta Mykytiuk, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk, Ukraine)
 • «Rethinking Future Higher Education» (Speaker – PhD, senior lecturer Iryna Navrotska, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk, Ukraine)

Final Discussion and Closing of the Conference(Time:  12:00)

Photo Gallery

Scroll to top