Студенти-магістри вивчають мистецтво красномовства

Нещодавно студенти спеціальності Прикладна лінгвістика розпочали вивчати новий важливий та професійно зорієнтований курс – Риторико-комунікативна культура перекладача. Він включає у себе лекційні та семінарські заняття, які передбачають  обговорення та застосування на практиці принципів персуазивного мовлення, засобів моделювання аудиторії, а також шляхів формування культури мовлення перекладача. Важливим для засвоєння мистецтва красномовства є звернення до першоджерел, досвіду основоположників риторики, базових законів та принципів риторики.

На першому практичному занятті студенти продемонстрували презентації, присвячені виникненню та становленню риторики, її розвитку в Давній Греції, Римі та у слов’янських країнах, обговорили співвідношення правди та «красивого обману», подискутували про долю Сократа та філософів-софістів, а також висловили свої роздуми щодо сентенції «Важливо не те, що ти кажеш, а те, Як ти це кажеш!».

Доцент кафедри прикладної лінгвістики  О.О. Рогач, доцент кафедри Ю.М. Линник.

Студенти-магістри вивчають мистецтво красномовства
Scroll to top