Вітаємо доцента кафедри, кандидата технічних наук Крестьянполь Любов Юріївну та завідувача кафедри, професора Біскуб Ірину Павлівну із виходом наукової монографії “Вебформи як інструмент автоматизованої системи збору інформації” (Луцьк, Вежа-Друк, 2020 – 163 с.)!

У науковій праці висвітлено алгоритми розробки вебформ для автоматизованого збору інформації для вебсайтів. Вебформи мають на меті автоматично збирати, опрацьовувати, зберігати та розповсюджувати інформацію, надану користувачами мережі.

У фокусі уваги авторів монографії – особливості розробки контактних форм для використання на сайтах наукових журналів.

Крестьянполь Любов
доцент Любов Крестьянполь

Як засвідчує практика, найбільше проблем виникає у авторів під час подання заявок, статей та інших супровідних документів. Відтак, для спрощення цієї процедури більшість вебсайтів застосовують вебформи.

Як засвідчує практика, найбільше проблем виникає у авторів під час подання заявок, статей та інших супровідних документів. Відтак, для спрощення цієї процедури більшість вебсайтів застосовують вебформи. У виданні вперше розроблено алгоритм подання наукової статті до редакційної колегії наукового журналу, удосконалено схему вебформи (контактної форми).

Біскуб Ірина
професор Ірина Біскуб
За результами дослідження, викладеного у науковій праці, було створено автоматизовану форму подачі наукової статті до редакційної колегії наукового фахового журналу “Актуальні питанні іноземної філології”, що видається на факультеті іноземної філології СНУ імені Лесі Українки.
Автори висловлюють щиру вдячність рецензентам:
– Пальчевському Б.О., доктору технічних наук, професору, члену правління ГО “Східноєвропейське наукове товариство”, м. Луцьк;
– Мусієнку А.П., доктору технічних наук, доценту, Державний університет телекомунікацій, м. Київ;
– Линнику Ю.М., кандидату педагогічних наук, доценту, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,
та редактору і коректору – Г.О. Дробот.
Книга призначена для викладачів та студентів закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю “Інформаційні технології”, “Комп’ютерні науки” та “Прикладна лінгвістика”.
Опубліковано наукову монографію “Вебформи як інструмент автоматизованої системи збору інформації”