Он-лайн зустріч учасників студентської фокус групи з викладачами кафедри прикладної лінгвістики

5 листопада 2021 року відбулась нарада з обговорення ОПП “Прикладна лінгвістика. Переклад і комп’ютерна лінгвістика” першого (бакалаврського) рівня спеціальності 035 Філологія за участі робочої групи кафедри прикладної лінгвістики та фокус групи студентів, здобувачів вищої освіти 1-4 курсів факультету іноземної філології Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Під час зустрічі завідувач кафедри проф. І. П. Біскуб проаналізувала дисципліни, які вивчають здобувачі, виокремила, які з курсів є обов’язковими, а які – за вибором. Доповідач охарактеризувала склад силабусів та описи навчальних дисциплін, а також інформацію, що має міститись в них, зауважила, що освітня програма повністю відповідає сучасним вимогам, дає можливість досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти.

Зміст освітньої програми окрім професійної підготовки забезпечує формування компетентностей, що є необхідними для самореалізації, активної громадянської позиції, соціальної злагоди і здатності до працевлаштування у сучасному суспільстві.

Гарант освітньої програми, доц. Т. Г.Бондар, ознайомила присутніх з політикою оцінювання та врегулювання конфліктів, а також діяльністю психологічної служби, основною метою якої є підвищення ефективності навчально-виховного процесу за умови збереження психологічного здоров’я його учасників.

Проф. С. В. Засєкін зосередив увагу присутніх на Стратегії розвитку університету на 2020-2024 і на тому, як місія, візія, цінності та основні стратегічні цілі корелюють з ОПП “Прикладна лінгвістика. Переклад і комп’ютерна лінгвістика”

Підготували: старший викладач кафедри прикладної лінгвістики Волошинович Н.В. та старший викладач, кандидат філологічних наук Розвод Е.В.

Он-лайн зустріч учасників студентської фокус групи з викладачами кафедри прикладної лінгвістики
Scroll to top