19 квітня відбулася лекція-презентація к.ф.н., доцента Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського Володимира Підвойного, присвячена дескриптивним дослідженням бібліотеки Агатангела Кримського, його науковим студіям та їхній тематиці, а також адміністративній й організаторській діяльності великого ученого. Особливу увагу п. Володимир Підвойний, який майже три роки працював з архівами та приватною колекцією книг А. Кримського у Центральній науковій бібліотеці ім. Вернадського, звернув на те, що бібліографічний спадок віддзеркалює життєву мозаїку людини, її наукові інтереси, розвідки, контакти, світобачення та життєві цінності.  

Пан Володимир також зауважив, що українці заборгували перед Агатангелом Кримським, адже його бібліотека не тільки недостатньо описана і мало досліджена, а ще й розпорошена між різними науковими та освітніми інституціями, а це, в свою чергу, не дозволяє здійснити комплексну наукову  аналітику. 

Відповідаючи на питання про те, чи вважає він А. Кримського поліглотом, п. Володимир зазначив, що учений був, у першу чергу, сходознавцем, перекладачем, лінгвістом-компаративістом, а вже потім знавцем іноземних мов та української культури. А ще – він був великим патріотом України, адже значну частину свого життя А. Кримський присвятив саме Україні, залишивши комфортну роботу викладача в Петербурзі і переїхавши до Києва, де, на запрошення академіка В.І. Вернадського, створював українську академічну науку. Доля А. Кримського наповнена яскравими подіями, науковими досягненнями, суспільними злетами і падіннями, про що засвідчує і трагічне завершення його життєвого шляху в одній із тюрем Казахстану. Проте неоціненним і глибоким лишається його внесок у становлення та розвиток регіональних студій, національних культур, релігієзнавства та лінгвістики. 

Щиро дякуємо п. Володимиру за час та знання, якими він щедро поділився зі студентами прикладної лінгвістики, які вивчають курс Загальне мовознавство

Доцент кафедри прикладної лінгвістики, к.ф.н.  О. Рогач, ст. викладач кафедри прикладної лінгвістики, к.ф.н. Ю. Рогач.  

Бібліографічні штрихи до портрету Агатангела Кримського