Предмети

І курс

Основна іноземна мова (англійська)

Вступ до мовознавства

Вступ до спеціальності

Нові інформаційні технології

Основи фундаментальної та прикладної
математики

Творчий феномен Лесі Українки

Історія та культура України

II курс

Основна іноземна мова (англійська)

Друга іноземна мова (німецька)

Мовленнєва патологія

Лінгвокраїнознавство

Основи дискурс-аналізу

Експериментальна лінгвістика

Основи прикладної лінгвістики

Нові інформаційні технології

Основи психології

III курс

Основна іноземна мова (англійська)

Друга іноземна мова (німецька)

Теорія і методика перекладу

Методика викладання іноземної мови

Методика викладання інформатики

Комп’ютерна лінгвістика

Лексикологія

Машинний переклад

Теорія та методика перекладу

Основи веб-дизайну(за спеціалізацією)

Системи дистанційної освіти(за спеціалізацією)
Бази даних(за спеціалізацією)

Психолінгвістика(за спеціалізацією)

Філософія

IV курс

Філософія мови

Друга іноземна мова (німецька)

Теорграматика

Комп’ютерна лексикографія

Література країни основної іноземної мови

V курс (спеціалісти)

Основна іноземна мова (англійська)

Друга іноземна мова (німецька)

Конфліктологія та девіантологія

Сучасасні інформаційні технології в професійній діяльності

Бізнес-курс основної іноземної мови

Інтелектуальна власність

Методологія та організація наукових досліджень

Теорія літератури

Загальне мовознавство

VІ курс (магістри)

Філософія мови

Моделювання перекладу природньої мови

Основи послідовного та синхронного перекладу

Прикладна та корпусна лінгвістика

Історія культури країни другої іноземної мови

Міжкультурна комунікація

Галузевий машинний переклад

Scroll to top