Силабуси

Бакалаври

Обов’язкові компоненти ОП

Цикл загальної підготовки
ОК 1 Україна та Європейський Союз: політика, культура, мова, історія
ОК 2 Творчий феномен Лесі Українки
ОК 3 Українська мова (за професійним спрямування)
ОК 4 Логіка
ОК 33 Українська мова (як іноземна)* *дисципліна читається для іноземних студентів та осіб без громадянства за рахунок кредитів навчальних дисциплін “Україна та Європейський Союз: політика, культура, мова, історія” (3 кредити), “Українська мова (за професійним спрямуванням)” (3 кредити), “Творчий феномен Лесі Українки” (2 кредити), логіка (3 кредити).
Цикл професійної підготовки
ОК 5 Англійська мова
ОК 6 Німецька / французька мова
ОК 7 Основи прикладної лінгвістики
ОК 8 Теорія і практика перекладу
ОК 9 Інформаційні технології
ОК 10 Математичне моделювання
ОК 11 Корпусна лінгвістика
ОК 12 Основи ІТ маркетингу
ОК 13 Основи WEB технологій
ОК 14 Комп’ютерна лінгвістика
ОК 15 Основи програмування
ОК 16 Програмування і бази даних
ОК 17 Машинний переклад
ОК 18 Теоретична та прикладна лінгвістика
ОК 19 Інтерактивний WEB-дизайн
ОК 20 Теоретичний курс основної іноземної мови
ОК 21 Програми обробки текстової інформації
ОК 22 Послідовний і синхронний переклад
ОК 23 Синтез і розпізнавання мовлення
ОК 24 Захист інформації
ОК 25 Експертні системи та штучний інтелект
ОК 26 Практика навчальна лінгвістична
ОК 27 Практика навчальна у сфері ІТ
ОК 28 Навчальна практика з машинного перекладу
ОК 29 Практика навчальна перекладацька
ОК 30 Практика виробнича перекладацька
ОК 31 Практика виробнича з комп’ютерної лінгвістики
ОК 32 Курсова робота з прикладної лінгвістики
ОК 34 Атестаційний екзамен
ВК 1 Веб-дизайн / Практична фонетика
ВК 2 Політична лінгвістика / Етика перекладу / Проєктування інтерфейсу користувача
ВК 3 Професійна діяльність та працевлаштування фахівця-філолога / Практична граматика / Бази даних
ВК 4 Клінічна лінгвістика / Аудіо практикум з англійської мови / Теорія алгоритмів
ВК 5 Мультимодальна лінгвістика / Регіональні діалекти англійської мови / SEO оптимізація
ВК 6 Психолінгвістика / Нейролінгвістика / Інформаційно-комунікативні технології в освіті
ВК 7 Аналіз дискурсу / Експериментальна лінгвістика / Тестування ПЗ
ВК 8 Основи інформаційної безпеки / Комунікативна стратегія Європейського Союзу / Практикум з підготовки до міжнародної англомовної сертифікації
ВК 9 Нейролінгвістичне програмування / Психологія мовлення / Академічне письмо
ВК 10 Методика викладання іноземної мови в мовних центрах / Бізнес курс англійської мови
ВК 11 Інтерлінгвістика / Криміналістична лінгвістика / Інтелектуальний аналіз даних
ВК 12 Лінгвістика емоцій / Англомовний художній наратив

Магістри

Інформація перебуває у процесі підготовки

Інформація перебуває у процесі підготовки

Scroll to top