Основні навчально-методичні та наукові праці викладачів:

Монографії:

 1. Біскуб І.П. Англомовний дискурс програмного забезпечення як модель мовленнєвої взаємодії людини й комп’ютера: монографія / Ірина Павлівна Біскуб. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – 388 с.

 2. Рогач О.О. Структурно-семантичні особливості фразеологізмів з етнонімами (на матеріалі української, російської, польської, англійської та французької мов): монографія / Оксана Олексіївна Рогач. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ «Вежа» ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. – 236 с.

 3. Засєкін С. В. Психолінгвістичні універсалії перекладу художнього тексту: монографія / Сергій Васильович Засєкін. – Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. – 275 с.

 4. Засекин С. В. Язык в зеркале перевода: психолингвистическое исследование переводческих универсалий / С. В. Засекин // Язык, речь, личность в зеркале психолингвистики [Колл. монография]. / под ред. Л. В. Засекиной. – Луцк: Вэжа-Друк, 2014. – С. 25-52.

Посібники, підручники:

 1. Biskub I. Applied and Computational Linguistics. Підручник (англ. мовою) з грифом МОН України / Iryna Biskub. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – 304 с.

 2. Засєкін С.В. Психолінгвістична діагностика. Навчальний посібник з грифом МОН України / С.В. Засєкін С.В. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 188 с.

 3. Олікова М.О. Словник соціолінгвістичних та етнолінгвістичних термінів. Навчальний посібник / М.О. Олікова, А.А. Семенюк, О.М.Тарнавська. – Луцьк: РВВ «Вежа» ВНУ імені Лесі Українки, 2010. – 364 c.

 4. Ukraine and its Culture / навчальний посібник / Едвін Дональд Пуффальт. – Луцьк: Вид-во СНУ імені Лесі Українки, Т.1, 2013. – 76 с.

Методичні рекомендації:

 1. Біскуб І.П. Використання систем автоматичної обробки мовлення для покращення мовленнєвих навичок учнів на уроках англійської мови у старших класах. Навчально-методичні матеріали / І.П. Біскуб. – Київ: Проект Світового банку «Рівний доступ до якісної освіти в Україні», 2008. – 30 с.

 2. Хом’як А.П. Педагогічні технології формування комунікативної компетентності старшокласників у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу. Методичні рекомендації для вчителів і учнів / А.П. Хом’як. – Луцьк : ВІППО, 2010. -64 с.

 3. Засєкін С.В. Практика перекладу з основної іноземної (англійської) мови / С.В. Засєкін. – Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. – 24 с.

 4. Каліщук Д.М., Бондар Т.Г. Vocabulary and Exercises (Part 3): навчально-методична розробка / Д.М. Каліщук, Т.Г. Бондар. – Луцьк: «Коллаж», 2013. – 86 с.

 5. Макарук Л.Л. Vocabulary and Exercises (part I): навчально-методична розробка

 6. з англійської мови для студентів І курсу напряму підготовки «Прикладна лінгвістика» iнституту iноземної філології. / Л.Л. Макарук. – Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – 100 с.

 7. Линник Ю.М. Засоби дистанційного навчання: інформаційно-методичні рекомендації слухачам закладів післядипломної освіти / Ю.М. Линник. – Луцьк, 2013. – Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – 49 с.

 8. Біскуб І.П., Левчук А.Л. Мистецтво публічного мовлення (тематичний короткотерміновий семінар-тренінг для державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування): методичні рекомендації / І.П. Біскуб, А.Л. Левчук. – Луцьк: Волинський ЦППК, 2014. – 14 с.